ถอดไฟล์เสียง, Gttm-Translation.com
ReadyPlanet.com
dot
ค้นศัพท์เฉพาะ

dot
bullet中国重要的省份
dot
dot
bullet我们的荣誉
bullet客户反馈
bullet口译-台上司仪照片
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
คำหลัก แปลภาษา แปลเอกสาร
dot
音频转录服务

line addfriends_gttm

GTTM全球音频转录服务 

 音频种类


会议/研讨会音频档案

课程音频档案

采访音频档案

常规对话音频档案

音乐档案

音频,视频,产品手册档案

常规音频和视频档案

Youtube视频音频档案 

服务语言

_______________________________

英语

泰语

中文

韩语

日语

西班牙语

俄语

阿拉伯语

柬埔塞语

老挝语

缅甸语

越南语

其他语言(来电咨询)  

工作流程


1.        客户通过邮件将CDDVD格式的音频或视频文件发送到办公室。

      地址如下:   

บริษัท โกลบอลทรานสเลชั่นทีม จำกัด นิติบุคคลเลขที่ 0135553012383
    59/405
หมู่ 7 ซอยบงกช 5  ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

    或在网站上上传信息www.mediafire.comwww.megaupload.com并将下载链接发送到 

   gtm.coordinate@gmail.com 。客户必须自己提供姓名,地址,电话号码和电子邮件给我们

2. GTTM会评估价格和工作天数,然后以电子邮件回复客户。

3. 工作批准后,客户必须以50-100%的预付款,而剩下的款项根据双方决议。

4. GTTM通过电子邮件以.doc文件的形式向客户交付工作。

5. GTTM 按照约定,通过电子邮件或邮政服务向客户提供税务发票和收据。

 

 

  

 

 

 

 Name
Telephone
E-Mail
Topic
Description