แปลเอกสาร กงสุล GTTM, Gttm-Translation.com
ReadyPlanet.com
dot
ค้นศัพท์เฉพาะ

dot
bullet中国重要的省份
dot
dot
bullet我们的荣誉
bullet客户反馈
bullet口译-台上司仪照片
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
คำหลัก แปลภาษา แปลเอกสาร
dot
外交部 文件翻译认证 -GTTM

line addfriends_gttm

文件翻译外交部认证 -GTTM  

外交部 -文件翻译认证-GTTM

领事馆文件认证翻译中心,GTTM服务全泰国以及全球快递。

领事馆文件认证,GTTM为您服务。

 

GTTM翻译中心提供文件翻译服务,让您的文件能在世界各地使用。GTTM 也提交所翻译的文件到Chaeng Watthana路外交部领事事务部,这里是泰国唯一的政府机构,为国外使用的文件认证服务。GTTM也提供在泰国地方法院公证处认证文件翻译和文件认证服务。

 

友情价格如下

领事文件翻译认证,价格根据文档的难易程度。翻译成本大约为每页200-800泰铢。例如法院命令,每页800泰铢;出生证明每页300-400泰铢;每套领事费400泰铢(在英文译本和原件中均已证明);认证提交费每项工作每次500-2,000泰铢,取决于是否急件或非急件。

 

翻译泰文-英文各种文件如

 翻译结婚签证书

 翻译户籍誊本

翻译身份证 

翻译民事登记

翻译出生证明书 

翻译单身证明书

翻译工作准证 

翻译公司证明书

翻译旅游签证

翻译工作证明 

翻译土地契约

翻译土地使用权书(NorSor 3 

翻译有关教育签证的文件

翻译成绩单

翻译毕业证书

翻译学士文凭

关于诉讼如:继承诉讼、离婚和子女抚养费 

翻译法院命令书证 

翻译有关要求带孩子出国的文件

翻译孩子证明书

 

提交申请文件天数

申请提交3-4 日普通件非急件

急件只需一天

 

快递公司 Lamamove, Grab

费用按照实价

 

联络人

Mr. Apisit Supphol 

LINE ID: @GTTM

gttm.coordinate@gmail.com

电话:  065-2052-245

 

 

 

 Name
Telephone
E-Mail
Topic
Description