ประเภทเอกสาร, แปลเอกสาร, Gttm-Translation.com
ReadyPlanet.com
dot
ค้นศัพท์เฉพาะ

dot
bullet中国重要的省份
dot
dot
bullet我们的荣誉
bullet客户反馈
bullet口译-台上司仪照片
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
คำหลัก แปลภาษา แปลเอกสาร
dot
文件种类翻译

line addfriends_gttm

官方文件类型

翻译成绩单。

翻译离婚证书

翻译出生证明

翻译驾驶执照

翻译死亡证明

翻译驾驶执照

翻译服役证书

翻译汽车登记

翻译护照

翻译土地契约

翻译名称变更证书

翻译脚本

翻译户籍誊本

翻译单身证书

翻译结婚证书

翻译民事登记

翻译官方文件

翻译身份证

翻译护照

翻译医疗证明

翻译毕业证书

翻译姓氏变更证书

翻译教育文件

翻译出生地点证明

翻译养子证书

翻译品行清白证明书

翻译收养登记证书

翻译监护人证明

翻译建立姓氏要书

翻译同一个人的身份证明

翻译户口证明

 

商务文件类型

翻译资产负债表

翻译传单

翻译专利权证书

翻译发票

翻译产品标签

翻译接收单

翻译出支单

翻译报价单

翻译收据

翻译商业登记证书

翻译利润或损失表

翻译公司的标语

翻译营业执照

翻译服务发票

翻译会计凭证

翻译会议纪要

翻译备忘录

翻译公司注册证书

翻译办公室手册

翻译法人证书

翻译产品说明书

翻译工作准证书。

翻译宣传册(手册)

翻译版权所有证书 
     

学术论文类型

翻译研究

摘要翻译

翻译论文。

翻译艺术作品

翻译科学作品

翻译数学作品

翻译医学作品

翻译药物学作品

翻译企业管理作品

翻译护理科学作品

翻译艺术极限线

翻译工程作品

翻译艺术作品

翻译风景园林作品

 

其他文件类型

  翻译简历表

  翻译电子邮件

  翻译诗篇

  翻译诗韵叙事篇

  翻译口号

  翻译军衔

  翻译文章

  翻译标语

  翻译警察衔

  翻译国际歌曲

  翻译教科书

  翻译杂志文章

  翻译在线文章

  翻译申请工作信

  翻译介绍信

  翻译报纸文章
     

法律文件类型

  翻译法院命令

  翻译租约书

  翻译通知书

  翻译法律

  翻译雇佣合同

  翻译施工合同

  翻译商务合同

  翻译担保书

  翻译授权书

  翻译税务证明

  翻译证据文件

 

签证文件类型

翻译签证

翻译签证申请