การขอโอนหรือเปลี่ยนใบขับขี่ต่างประเทศเป็นใบขับขี่ไทยโดยไม่ต้องสอบใหม่
ReadyPlanet.com
dot
ค้นศัพท์เฉพาะ

dot
bullet中国重要的省份
dot
dot
bullet我们的荣誉
bullet客户反馈
bullet口译-台上司仪照片
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
คำหลัก แปลภาษา แปลเอกสาร
dot
申请转让或更换外国驾驶执照为泰国驾照,无需重新考试

 line addfriends_gttm

申请将外国驾驶执照转让或更改为泰国驾驶执照。

持有人无需重新测试

欧盟驾照

(但仍然需要在办公时间内,在曼谷的陆路运输部门参加约2个小时的培训)

备注:GTTM将代表客户提交申请文件。我们会以领事馆的最新规定指南为主,若有任何更新,我们将随时通知客户

 

将外国驾驶执照转换为泰国驾驶执照---无需经过领事部门

1.     泰国人获得外国驾驶执照并持有泰国国籍

1.1若没有从领事馆新的公布,所有欧盟国家也许可以立即转换 。除了荷兰以必须再询问其领事馆是否可以从该国家获得许可证。

1.2 德国

1.2.1   领事馆规定10欧元 。汇率按当日  

1.2.2    工作流程

1.2.2.1   将驾照翻译成泰文,并由在德国法院和大使馆注册的GTTM团队认证。

1.2.2.2   周一至周五08.30-11.00小时将其带到德国大使馆。 请必须先在使馆网站上查看该国假期日历。 (提交并等待)

1.2.2.3  无需任何授权书或委托人证明书。

1.2.2.4  一起携带国外驾照 

 

1.2.3    曼谷的陆路运输部运作流程

1.2.3.1  驾照翻译成泰文具该国领事馆的认证

1.2.3.2  驾驶执照持有人必须与GTTM工作人员一同前往,才能将电子照片拍摄到驾驶卡中。

1.2.3.3  真正的德国驾照 

1.2.3.4  在同一页面上  影印 正面和背面的德国驾照副本无需签名

1.2.3.5  认证过泰国身份证的复印件的副

1.2.3.6  医疗证明书有值得信赖的医院所提供的,必须在文件中写下医院地址的详细信息。通知医院 要求医生证明确认他没有色盲,并注明用于申请泰国驾照。

  

有兴趣使用该服务的人员,请与上述部门联系销售部门或致电

 

065-205-2246Khun Rojanagttm.happy@gmail.com

 Name
Telephone
E-Mail
Topic
Description