ศูนย์แปลและล่ามภาษาอิตาลี(Italy) GTM โทร.087-706-2227
dot
ค้นศัพท์เฉพาะ

dot
bullet中国重要的省份
dot
dot
bullet我们的荣誉
bullet客户反馈
bullet口译-台上司仪照片
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
คำหลัก แปลภาษา แปลเอกสาร
dot
意大利语翻译口译中心 article

นักแปลภาษาอิตาลีและล่าม Global Translation TeaM

 

นักแปลภาษาอิตาลี รับแปลเอกสาร เรารับแปลภาษา ทุกภาษา We translate all languages | Global Translation Team | gttm-translation.com
ชื่อ-นามสกุล น.ส. พจมาลย์ สุทธิสนธิ์
ที่อยู่ปัจจุบัน บางบัวทอง, จ. นนทบุรี
ภาษาที่ได้ อังกฤษ, อิตาลี, ไทย, สเปน
สาขาที่ถนัด บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยว สาระน่ารู้ บันเทิง
การศึกษา ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สจพ. พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัญชาติ ไทย
อาชีพ นักแปลและล่ามอิสระ
อายุ 31  ปี (ณ พ.ศ. 2553)
Resume  
ผลงานตีพิมพ์ หนังสือที่แปล

 

นักแปลภาษาอิตาลี รับแปลเอกสาร เรารับแปลภาษา ทุกภาษา We translate all languages | Global Translation Team | gttm-translation.com
ชื่อ-นามสกุล Sayamol Panseeta
ที่อยู่ปัจจุบัน เมือง, จ.สมุทรประการ
ภาษาที่ได้ อังกฤษ, อิตาลี, ไทย
สาขาที่ถนัด  
การศึกษา M.A. English for Careers Language Institute, Thammasat University, GPA: 3.80 
  B.A. Italian (1st Class Honours) Faculty of Arts, Chulalongkorn University, GPA: 3.70
สัญชาติ ไทย
อาชีพ นักแปลและล่ามอิสระ
อายุ 28  ปี (ณ พ.ศ. 2553)
Resume  Resume-GTM
 

 

gtm รับแปลภาษาอิตาลีเป็นไทย ภาษาไทยเป็นอิตาลี นักแปลภาษาอิตาลี รับแปลเอกสาร เรารับแปลภาษา ทุกภาษา We translate all languages | Global Translation Team | gttm-translation.com
ชื่อ-นามสกุล คุณรัฐวุฒิ คำมงคล
ที่อยู่ปัจจุบัน กรุงเทพฯ
ภาษาที่ได้ อิตาลี, อังกฤษ, ไทย
สาขาที่ถนัด  
การศึกษา Bachelor's Dagree : Ramkhamhaeng University - English
  Certificate : Universita’ Per Stranieri Di Perugia - Italian
สัญชาติ ไทย
อาชีพ นักแปลอิสระ, ล่าม
อายุ 28 ปี (ณ พ.ศ. 2554)
Resume  Resume-GTM

 ติดต่อ:-

นายอภิสิทธิ์ ทรัพย์พล (นก)

LINE ID: nok-gtm-mgs

gtm.coordinate@gmail.com
 

นายศิลา ฟักสุจิตร์ (เป้)

LINE ID: 0851218108

gtm.happy@gmail.com

 

หรือติดต่อฟอร์มด้านล่างนี้ 

 Name
Telephone
E-Mail
Topic
Description欧洲语言翻译中心

客户反馈
北欧
丹麦翻译口译中心 article
挪威语翻译中心 article
瑞典语翻译中心 article
芬兰语翻译中心
南欧
葡萄牙语翻译口译中心 article
西班牙语翻译口译中心 article
斯洛文尼亚语翻译和口译中心
土耳其翻译口译中心 article
希腊语翻译和口译员 article
马耳他语翻译和口译中心
拉丁翻译口译中心 article
东欧
俄文翻译中心 article
捷克翻译口译中心 article
斯洛伐克翻译口译中心 (Slovakia)
乌克兰语翻译
保加利亚语言翻译和口译中心
白俄罗斯语翻译和口译中心 article
波兰翻译口译中心 article
罗马尼亚翻译口译中心 article
马其顿翻译和口译中心
阿塞拜疆笔译和口译中心 article
塞尔维亚翻译口译中心 article
西欧
英文翻译口译中心 article
法语翻译和口译中心 article
德语翻译和口译中心 article
荷兰翻译口译中心 article
希伯来语翻译和口译中心 article