ReadyPlanet.com
dot
ค้นศัพท์เฉพาะ

dot
bullet中国重要的省份
dot
dot
bullet我们的荣誉
bullet客户反馈
bullet口译-台上司仪照片
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
คำหลัก แปลภาษา แปลเอกสาร
dot
中国重要的省份

中国重要的省份 มณฑลและเมืองสำคัญในประเทศจีน

中文

ชื่อมณฑล

Hànyǚ pīnyīn

主要城市

เมืองเอก

Hànyǚ pīnyīn  

 

河北省

เหอเป่ยเสิ่ง

Hé běi

石家庄市

สือเจียจวงซื่อ

Shí jiā zhuāng shì

 

山西省

ซันซีเสิ่ง

Shān xī

太原市

ไท่หยวนซื่อ

Tài yuán shì

 

辽宁省

เหลียวหนิงเสิ่ง

Liáo níng

沈阳市

เสิ่นหยางซื่อ

Shěn yáng shì

 

吉林省

จี๋หลินเสิ่ง

Jílín

长春市

ฉางชุนซื่อ

Cháng chūn shì

 

黑龙江省

เฮยหลงเจียงเสิ่ง

Hēi Lóng Jiāng

哈尔滨市

ฮาเอ่อร์ปินซื่อ

Hā ěr bīn shì

 

江苏省

เจียงซูเสิ่ง

Jiāng sū

南京市

หนันจิงซื่อ

Nán jīng shì

 

浙江省

เจ้อเจียงเสิ่ง

Zhè jiāng

杭州市

หางโจวซื่อ

Háng zhōu shì

 

安徽省

อันฮวยเสิ่ง

ān huī

合肥市

เหอเฝยซื่อ

Hé féi shì

 

福建省

ฝูเจี้ยนเสิ่ง

Fú jiàn

福州市

ฝูโจวซื่อ

Fú zhōu shì

 

江西省

เจียงซีเสิ่ง

Jiāng xī

南昌市

หนันชังซื่อ

Nán chāng shì

 

山东省

ซันตงเสิ่ง

Shān dōng

济南市

จี่หนันซื่อ

Jǐ nán shì

 

河南省

เหอหนันเสิ่ง

Hé nán

郑州市

เจิ้งโจวซื่อ

Zhèng zhōu shì

 

湖北省

หูเป่ยเสิ่ง

Hú běi

武汉市

อู่ฮั่นซื่อ

Wǔ hàn shì

 

湖南省

หูหนันเสิ่ง

Hú nán

长沙市

ฉางซาซื่อ

Cháng shā shì

 

广东省

กว่างตงเสิ่ง

Guǎng dōng

广州市

กว่างโจวซื่อ

Guǎng zhōu shì

 

海南省

ไห่หนันเสิ่ง

Hǎi nán

海口市

ไหโข่วซื่อ

Hǎi kǒu shì

 

四川省

ซื่อชวนเสิ่ง

Sì chuān

成都市

เฉิงตูซื่อ

Chéng dū shì

 

贵州省

กุ้ยโจวเสิ่ง

Guì zhōu

贵阳市

กุ้ยหยางซื่อ

Guì yáng shì

 

云南省

หยุนหนันเสิ่ง

Yún nān

昆明市

คุนหมิงซื่อ

Kūn míng shì

 

陕西省

ส่านซีเสิ่ง

Shǎn xī

西安市

ซีอันซื่อ

Xī ān shì

 

甘肃省

กันซู่เสิ่ง

Gān sù

兰州市

หลานโจวซื่อ

Lán zhōu shì

 

青海省

ชิงไห่เสิ่ง

Qīng hǎi

西宁市

ชีหนิงซื่อ

Xī níng shì

 

台湾省

ไถวันเสิ่ง

Tái wān

台北市

ไถเป่ยซื่อ

Tái běi shì

 

四个直辖区 4 เมืองที่ขึ้นตรงกับส่วนกลาง

北京

เป่ยจิง

Běi jīng

北京市

เป่ยจิงซื่อ

Běi jīng shì

 

天津

เทียนจีน

Tiān jīn

天津市

เทียนจีนซื่อ

Tiān jīn shì

 

上海

ซ่างไห่

Shàng hǎi

上海市

ซ่างไห่ซื่อ

Shàng hai shì

 

重庆

ฉงชิ่ง

Chóng qìng

重庆市

ฉงชิ่งซื่อ

Chóng qìng shì

 

五个自治区 5 เขตปกครองตนเอง

内蒙古自治区

เน่ยเหมิงกู่ จื้อจื้อชวี

Nèi méng gǔ zìzhì qū

呼和浩特市

ฮูเหอเฮ่าเท่อซื่อ

Hū hé hào tè

shì

 

西藏自治区

ซีจ้าง จื้อจื้อชวี

Xī zàng zì zhì qū

拉萨市

ลาซ่าซื่อ

Lā shà shì

 

广西壮族自治区

กว่างซีจ้วงจู๋ จื้อจื้อชวี

Guǎng xī

Zhuàng zú zì zhì qū

南宁市

หนานหนิงซื่อ

Nán níing shì

 

宁夏回族自治区

หนิงชี่ยหุยจู๋ จื้อจื้อชวี

Níng xià huí zú zì zhì qū

银川市

อิ๋นชวนซื่อ

Yín chuān shì

 

新疆维吾尔自治区

ซินเจียงเหวยอู๋เอ่อ

 จื้อจื้อชวี

Xīn xiāng wéi  wú ěr zì zhì qū

乌鲁木齐市

อูรูมู่ฉีซื่อ

Wū lǔ mù qí  shì

 

两个特别行政区 2 เมืองปกครองพิเศษ

香港特别行政区

เซียงกั่ง เท่อเปี๋ยสิงเจิ้งชวี

Xiāng gǎng tè bié xíng zhèng qū

香港

เซียงกั่ง

Xiāng Gǎng

 

澳门特别行政区

อ้าวเหมิน เท่อเปี่ยสิงเจิ้งชวี

ào mén tè bié xíng zhèng qū

澳门

อ้าวเหมิน

ào mén