ทำซับไตเติ้ลวิดีโอ, Gttm-Translation.com
ReadyPlanet.com
dot
ค้นศัพท์เฉพาะ

dot
bullet中国重要的省份
dot
dot
bullet我们的荣誉
bullet客户反馈
bullet口译-台上司仪照片
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
คำหลัก แปลภาษา แปลเอกสาร
dot
制作影视字幕

 line addfriends_gttm

 

 媒体的视频字幕服务如下:

1.教育:包括教学视频和纪录片等。

2.娱乐:如电影、戏剧、连续剧和卡通等。

3.广告媒体:产品使用传销服务等。

4.其他根据客户要求

 

所提供的的语言字幕服务

-泰国

- 英语

-阿拉伯语

-德语

-印地语

-柬埔塞语

-老挝语

-韩文

-缅甸语

-中文

-马来语

-爪哇语

-卡伦语

-越南文

-西班牙文

-希腊文

-其他语言,来电咨询

 

制作字幕的过程。

1.通过母语人士录制音频和视频档案。

2.根据客户的需要翻译成目标语言,并编写一个比较该语言的脚本。

3.将语言比较脚本发送给客户进行检查,以考虑翻译用词的适当性,

     并根据客户工作领域中的术语添加或更改某些翻译用词。

4.根据客户要求,将翻译的字幕或原始语言放入视频中。

5.检查字符的美观和适合性及上升的节奏带有语音和插图

6.通过写DVDVCD向客户发送作品,并通过邮件发送给客户。

 

转录音频档案和字幕样本

 

 

 

 

 

 

 

 Name
Telephone
E-Mail
Topic
Description